DCI - Dutch Certification Institute

Dock27 werd gevraagd een naam en 
huisstijl te ontwikkelen voor de
nationale- en internationale markt van
het keuren van pleziervaartuigen en 
scheeps-onderdelen op grond van de
CE-richtlijn Pleziervaartuigen.

Zie ook design en media.