Van den Bosch Yachting - Importeur
van Bavaria en Dufour zeiljachten

Restyle logo, huisstijl met daaraan
gekoppeld een introcampagne.

Zie ook media en online.