ARR - Shiatsu praktijk

Bedrijfsfolder over Shiatsu therapie.
In tekst en beeld uitleg geven over deze
Oosterse geneeswijze met daaraan
gekoppeld de behandelingen.