DCI - Dutch Certification Institute

Dock27 werd gevraagd naast de naam
en huisstijl, een bedrijfsbrochure in
drie talen te ontwikkelen over het 
keuren van pleziervaartuigen en 
scheepsonderdelen op grond van
de CE-richtlijn Pleziervaartuigen.

Voor een watersportbeurs tevens
een promotioneel product.

Zie ook branding en media.