Winner Yachts

Doel
Ontwikkel een 'consumer' magazine
waarmee Winner Yachts haar bijzondere
positie in de markt versterkt als
Nederlandse jachtbouwer en met meer
nadruk op merkbeleving.